Книги и учебници създаде публикация
2016
Книги и учебници създаде публикация
2016
Здравната култура на учениците - фактор за ефективна промоция на здравето
Здравната култура на учениците - фактор за ефективна промоция на здравето

В настоящата книга се разглеждат проблемите на здравната култура в контекста на промоция на здрав...

Публикации

10-те принципа на медика и мениджъра
10-те принципа на медика и мениджъра
Публикация
Здравната култура на учениците - фактор за ефективна промоция на здравето
Здравната култура на учениците - фактор за ефективна...
Публикация
Книги и учебници създаде публикация
2016
Рекламата и общественото здраве
Рекламата и общественото здраве

УВОД             В тази книга е направен опит да се набележат основните аспекти на рекламата, т...

Книги и учебници създаде публикация
2016
Книги и учебници създаде публикация
2016
Книги и учебници създаде публикация
2016
Книги и учебници създаде публикация
2016
Книги и учебници създаде публикация
2016
Книги и учебници създаде публикация
2016
Книги и учебници създаде публикация
2016
Книги и учебници създаде публикация
2016
Книги и учебници създаде публикация
2016
Книги и учебници създаде публикация
2016
Книги и учебници създаде публикация
2016
Книги и учебници създаде публикация
2016
Книги и учебници създаде публикация
2016
Книги и учебници създаде публикация
2016
Въведение в специалността
Въведение в специалността

С ъ д ъ р ж а н и е 1. Професия и призвание 2. Медицина. Същност и роля на медицината като на...

Книги и учебници създаде публикация
2016
Извънболнична медицинска помощ
Извънболнична медицинска помощ

Съдържание1. Въведение 2. Извънболничната помощ – от подценявана към приоритетна3. Извънболничнат...

Книги и учебници създаде публикация
2016
Книги и учебници създаде публикация
2016
Книги и учебници създаде публикация
2016
Сборник -1
Сборник -1

І. ЛЕКЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО И СОЦИАЛНА МЕДИЦИНА. 1. Организационно състояние на...

Книги и учебници създаде публикация
2016
Болничният мениджмънт в България - реалности и предизвикателства
Болничният мениджмънт в България - реалности и предизвикателства

I. ВЪВЕДЕНИЕІІ. ЗДРАВНА РЕФОРМА И ПАЗАР В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТОIII. ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ И ПРИВАТИЗАЦИЯIV. ...

Книги и учебници създаде публикация
2016
Книги и учебници създаде публикация
2016
Книги и учебници създаде публикация
2016
Книги и учебници създаде публикация
2016
Книги и учебници създаде публикация
2016
Книги и учебници създаде публикация
2016
Книги и учебници създаде публикация
2016
Книги и учебници създаде публикация
2016