За нас

V-то Модерно Училилище по Акушерство и Гинекология

 


Асоциация на студентите медици в България – Плевен (АСМБ-Плевен), със съдействието на Студентски Съвет при Медицински Университет – Плевен, под патронажа на Ректора на Медицински Университет - Плевен проф.д-р Славчо Томов, д.м.н., имат удоволствието и честта да Ви поканят за петта поредна година да се включите в


МОДЕРНОТО УЧИЛИЩЕ ПО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ

27-29 Април 2018 г., Медицински Университет – Плевен


Основна тема на събитието са профилактиката, диагностиката, методите на лечение на заболяванията на женската полова система и млечна жлеза, бременност и съпътстващите възможни усложнения, фетална хирургия, както и мултидисциплинарните подходи за свързаните с тях проблеми. В този контекст, за участващите студенти, специализанти, докторанти, млади лекари и акушерки ще бъде изключително полезно да се запознаят с най-съвременните методи и иновации.

Това събитие има за цел да обогати медицинските познания на бъдещите лекари и акушерки, допълвайки обучението им по теми и въпроси, които не са застъпени в учебната програма, за най-модерните начини на лечение. Студенти, акушерки и млади лекари ще имат възможността да представят и свои научни разработки по време на специални сесии чрез презентация.

Публикации

СЪВРЕМЕНЕН ПОГЛЕД ВЪРХУ ПРЕЕКЛАМПСИЯ
СЪВРЕМЕНЕН ПОГЛЕД ВЪРХУ ПРЕЕКЛАМПСИЯ
Публикация
СЪВРЕМЕННИ ПРЕПОРЪКИ ЗА ПОВЕДЕНИЕ ПО ВРЕМЕ НА НОРМАЛНО РАЖДАНЕ
СЪВРЕМЕННИ ПРЕПОРЪКИ ЗА ПОВЕДЕНИЕ ПО ВРЕМЕ НА НОРМАЛ...
Публикация
HEMOLYTIC DISEASE OF NEWBORN
Публикация