За нас

V-то Модерно Училилище по Акушерство и Гинекология

 


Асоциация на студентите медици в България – Плевен (АСМБ-Плевен), със съдействието на Студентски Съвет при Медицински Университет – Плевен, под патронажа на Ректора на Медицински Университет - Плевен проф.д-р Славчо Томов, д.м.н., имат удоволствието и честта да Ви поканят за петта поредна година да се включите в


МОДЕРНОТО УЧИЛИЩЕ ПО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ

27-29 Април 2018 г., Медицински Университет – Плевен


Основна тема на събитието са профилактиката, диагностиката, методите на лечение на заболяванията на женската полова система и млечна жлеза, бременност и съпътстващите възможни усложнения, фетална хирургия, както и мултидисциплинарните подходи за свързаните с тях проблеми. В този контекст, за участващите студенти, специализанти, докторанти, млади лекари и акушерки ще бъде изключително полезно да се запознаят с най-съвременните методи и иновации.

Това събитие има за цел да обогати медицинските познания на бъдещите лекари и акушерки, допълвайки обучението им по теми и въпроси, които не са застъпени в учебната програма, за най-модерните начини на лечение. Студенти, акушерки и млади лекари ще имат възможността да представят и свои научни разработки по време на специални сесии чрез презентация.

СЪВРЕМЕНЕН ПОГЛЕД ВЪРХУ ПРЕЕКЛАМПСИЯ
СЪВРЕМЕНЕН ПОГЛЕД ВЪРХУ ПРЕЕКЛАМПСИЯ

Прееклампсията е полиорганно заболяване, което се среща при 3%-8% от всички бременни . Характериз...

СЪВРЕМЕННИ ПРЕПОРЪКИ ЗА ПОВЕДЕНИЕ ПО ВРЕМЕ НА НОРМАЛНО РАЖДАНЕ
СЪВРЕМЕННИ ПРЕПОРЪКИ ЗА ПОВЕДЕНИЕ ПО ВРЕМЕ НА НОРМАЛНО РАЖДАНЕ

  Резюме: Съвременните препоръки за поведение по време на раждането на здрави жени с нискорисков...

Публикации

СЪВРЕМЕНЕН ПОГЛЕД ВЪРХУ ПРЕЕКЛАМПСИЯ
СЪВРЕМЕНЕН ПОГЛЕД ВЪРХУ ПРЕЕКЛАМПСИЯ
Публикация
СЪВРЕМЕННИ ПРЕПОРЪКИ ЗА ПОВЕДЕНИЕ ПО ВРЕМЕ НА НОРМАЛНО РАЖДАНЕ
СЪВРЕМЕННИ ПРЕПОРЪКИ ЗА ПОВЕДЕНИЕ ПО ВРЕМЕ НА НОРМАЛ...
Публикация
ВЪЗМОЖНИ МОЛЕКУЛЯРНИ МЕХАНИЗМИ ПРИ ЛИПСА НА ОВУЛАЦИЯ
ВЪЗМОЖНИ МОЛЕКУЛЯРНИ МЕХАНИЗМИ ПРИ ЛИПСА НА ОВУЛАЦИЯ

ВЪВЕДЕНИЕ: Когато се установи бременност,често това състояние не се оказва така безпроблемно и ле...

ХРОНИЧНА ТАЗОВА БОЛКА ПРИ ЖЕНАТА
ХРОНИЧНА ТАЗОВА БОЛКА ПРИ ЖЕНАТА

В презентацията ще бъдат разгледани понятие, етиология, патогенеза и видове болков синдром. Кога ...

СЪВРЕМЕННИ АСПЕКТИ В ДИАГНОСТИКАТА И ЛЕЧЕНИЕТО НА КАРЦИНОМА МЛЕЧНАТА ЖЛЕЗА ПО ВРЕМЕ НА БРЕМЕННОСТ
СЪВРЕМЕННИ АСПЕКТИ В ДИАГНОСТИКАТА И ЛЕЧЕНИЕТО НА КАРЦИНОМА МЛЕЧНАТА ЖЛЕЗА ПО ВРЕМЕ НА БРЕМЕННОСТ

Карцинома на млечната жлеза (КМЖ), свързан с бременността се дефинира, като карцином възникнал по...

МЮЛЕРОВ ПАПИЛОМ В РЕПРОДУКТИВНА ВЪЗРАСТ
МЮЛЕРОВ ПАПИЛОМ В РЕПРОДУКТИВНА ВЪЗРАСТ

  Въведение Мюлеровият папилом е рядък доброкачествен тумор, който се среща предимно в детска въ...

Светила в медицината участват в Модерното училище по Акушерство и гинекология в Плевен
Светила в медицината участват в Модерното училище по Акушерство и гинекология в Плевен

  Асоциация на студентите медици в България – Плевен (АСМБ-Плевен), със съдействието на Студентс...

Неинвазивна ултразвукова аблация при миомна болест

Kакво е ХАЙФУ (HIFU)? HIFU /Високо Интензивен Фокусиран Ултразвук/ е иновативна, неинвазивна, те...

Pregnancy loss - notion, diagnostics, treatment
Pregnancy loss - notion, diagnostics, treatment

  Historical perspective   •Sporadic miscarriage rate is 15%   •RM rate 0.153 = 0.3-0.4%. ...

HEMOLYTIC DISEASE OF NEWBORN

•1609 – A French midwife reported hemolytic disease of the newborn (HDN) in a set of twins •1932...

Неинвазивна ултразвукова аблация при миомна болест
Неинвазивна ултразвукова аблация при миомна болест

HIFU /Високо Интензивен Фокусиран Ултразвук/ е иновативна, неинвазивна, терапевтична техника, коя...

IV - то Модерно училище по акушерство и гинекология, МУ-Плевен
IV - то Модерно училище по акушерство и гинекология, МУ-Плевен

Медицински Университет - Плевен Асоциация на студентите-медици в България - Плевен        ...