Публикации

ТРУДНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВИ В ЛЕЧЕНИЕТО НА МОЗЪЧНИТЕ ИНСУЛТИ В ОСТРИЯ СТАДИЙ НА ЗАБОЛЯВАНЕТО
ТРУДНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВИ В ЛЕЧЕНИЕТО НА МОЗЪЧНИТЕ ИНС...
Публикация
СПЕШНИ ГЛАВОБОЛИЯ
СПЕШНИ ГЛАВОБОЛИЯ
Публикация
ТРУДНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВИ В ЛЕЧЕНИЕТО НА МОЗЪЧНИТЕ ИНСУЛТИ В ОСТРИЯ СТАДИЙ НА ЗАБОЛЯВАНЕТО
ТРУДНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВИ В ЛЕЧЕНИЕТО НА МОЗЪЧНИТЕ ИНСУЛТИ В ОСТРИЯ СТАДИЙ НА ЗАБОЛЯВАНЕТО

 Мозъчносъдовите заболявания са хетерогенна група, включваща исхемични и хеморагични нарушения в ...

СПЕШНИ ГЛАВОБОЛИЯ
СПЕШНИ ГЛАВОБОЛИЯ

Вторични главоболия настъпват при травма или съдови нарушения на главата и шията, несъдови интрак...

Аргументи за медицинския риск
Аргументи за медицинския риск

Мишел Фуко маркира като общоизвестно, че “знаците могат да бъдат дадени от природата или съставен...

Нормативна база – хронични незаразни болести
Нормативна база – хронични незаразни болести

Резюме: Хроничните незаразни болести в световен и национален мащаб са водещи по заболяемост и пр...

Управление на риска в медицинската практика – доклад от Македония
Управление на риска в медицинската практика – доклад от Македония

 Стратегиите за управление на риска в Македония следват глобалните стратегии и ръководни насоки. ...

Професионална отговорност на лекарите в европейските страни
Професионална отговорност на лекарите в европейските страни

В областта на професионалната отговорност на лекарите в Европа можем да групираме страните в три ...

Насърчаване на култура на безопасност на пациента
Насърчаване на култура на безопасност на пациента

Цел Управлението на риска е рутинно за повечето отрасли, но за здравеопазването е все още сравни...