Описание

Храната има огромно влияние върху здравето. Науката, която разглежда взаимовръзката между начина ни на хранене и здравословното ни състояние, се нарича нутригеномика. Тя изследва влиянието на храненето върху гените ни и поставя началото на ерата на персонализираните хранителни режим.