За мен

Проф. д-р Георги Кирилов е Началник на лаборатория за хормонална диагностика на ендокринните заболявания, УСБАЛЕ «акад.Ив.Пенчев, София
     Лична информация:

     Роден на 12 февруари 1951 г, София;  месторабота: УСБАЛЕ «акад.Ив.Пенчев, 4-ти ет.,

     каб.  406,  ул. „ Здраве” 2, София 1431; телефони:  02 895-6120  и  +359 887 436-178; е-mail: 

     drgkirilov@abv.bg

      Образование и специализации:

1968 – 1974 г:  ВМИ - София,  медицина

1979 г:  дисертация  по ендокринология  „Ренин-ангиотензин-алдостеронова система  (РААС) при безвкусен диабет”

1981 г:  специалност  по  Вътрешни болести;  1990 г:  втора специалност  по медицинска радиология (нуклеарна медицина); 2004 г:  „Здравен мениджмънт”

1982 – 1983 г:  специализация в университета Хайделберг, ГФР:  eкспериментални модели на артериална  хипертония и фармакологична  регулация на РААС;  1984 г: специализации  в  Швеция и  Германия -  радиоимунологични методи

Научни интереси:  РААС; биохимични маркери за ендотелна дисфункция; ендотелин и хомоцистеин при ендокринни заболявания; неврохипофиза – окситоцин и вазопресин; хормонална диагностика на ендокринната система;  аналитични методи за изследване на хормони и биологични субстанции

Професионални умения: диагностика на ендокринните заболявания;  експериментално-медицински;   клинични –  ендокринология,  вътрешни болести,   нуклеарна медицина

Публикации:  >310; цитирания:  >690; h index: 15;  автор на книга „Хормонална и функционална  диагностика на ендокринните заболявания” (2012 г); съавтор в 6 учебници и монографии

Награди: „Златна панацея” на МУ, София (2011 г)   -  за  особени приноси при реализацията на преподаването, научно-изследователската и експертна дейност в медико-клинична област

проф. Георги Кирилов създаде публикация
15 май
Дефицит на витамин Д: актуални насоки за изследване и суплементиране
Дефицит на витамин Д: актуални насоки за изследване и супле...

     Витамин Д статус.  Витамин Д (вит.Д) се отнася към групата на  маст...

Прочетете още
проф. Георги Кирилов създаде публикация
20 мар
Внимание: лечението с левотироксин може да увеличи риска от смърт при възрастни
Внимание: лечението с левотироксин може да увеличи риска от ...

     Съвсем ново проучване разкрива,  че лечението на  субклиничния  хип...

Прочетете още

Публикации

Дефицит на витамин Д: актуални насоки за изследване и суплементиране
Дефицит на витамин Д: актуални насоки за изследва...
Публикация
Внимание: лечението с левотироксин може да увеличи риска от смърт при възрастни
Внимание: лечението с левотироксин може да увеличи...
Публикация
проф. Георги Кирилов създаде публикация
2017
Тиреоиден статус при тежки остри и хронични не тиреоидни заболявания (NTI syndrome)
Тиреоиден статус при тежки остри и хронични не тиреоидни забол...

     Дефиниция и медицинско значение. Отдавна е известно,  че плазмените...

Прочетете още
проф. Георги Кирилов създаде публикация
2017
Според ново проучване високото ниво на тиреоидните хормони увеличава риска за атеросклероза
Според ново проучване високото ниво на тиреоидните хормони...

     Коронарната болест на сърцето и мозъчният инсулт са сред  водещите ...

Прочетете още
проф. Георги Кирилов създаде публикация
2017
Прогрес в хормоналната диагностика на ендокринните заболявания: мас спектрометрични или имуноанализи
Прогрес в хормоналната диагностика на ендокринните заболявания...

Имуноаналитичен или мас спектрометричен  анализ за определяне на  стерои...

Прочетете още
проф. Георги Кирилов създаде публикация
2017
Кафява мастна тъкан: метаболитно значение и нова терапевтична цел при затлъстяване и диабет
Кафява мастна тъкан: метаболитно значение и нова терапевтичн...

  Съвременна  представа за мастната тъкан като интегрален ендокринен ор...

Прочетете още
проф. Георги Кирилов създаде публикация
2017
Хиперпролактинемия: съвременен подход за диагностика и лечение
Хиперпролактинемия: съвременен подход за диагностика и лечение

  Особености в секрецията, физиологична и патофизиологична роля  на про...

Прочетете още
проф. Георги Кирилов създаде публикация
2017
Радиационното облъчване у деца при аварията в Чернобил е повишило риска за тиреодни възли
Радиационното облъчване у деца при аварията в Чернобил ...

     Наскоро в авторитетното  научно списание по ендокринология и метабо...

Прочетете още
проф. Георги Кирилов създаде публикация
2017
Първичният алдостеронизъм: най-разпространената лечима ендокринна хипертония
Първичният алдостеронизъм: най-разпространената лечима ендок...

     Дефиниция, честота и клинична характеристика. Първичният алдостерон...

Прочетете още
проф. Георги Кирилов създаде публикация
2016
Феохромоцитом и параганглиом: актуална 
диагностика и лечение
Феохромоцитом и параганглиом: актуална диагностика и лечение

Дефиниция, класификация и честота.   Феохромоцитомите са катехоламин-про...

Прочетете още
проф. Георги Кирилов създаде публикация
2016
Субклинични ендокринопатии: диагностика, потенциални рискове и лечебна стратегия
Субклинични ендокринопатии: диагностика, потенциални рискове ...

Увод. Субклиничните ендокринопатии се характеризират с лекостепенни откл...

Прочетете още
проф. Георги Кирилов създаде публикация
2016
Хиперхомоцистеинемията като рисков фактор за сърдечно-съдови, невродегенеративни и метаболитни заболявания: рационална ли е първичната и вторична профилактика?
Хиперхомоцистеинемията като рисков фактор за сърдечно-съдови, ...

История на химоцистеина като вредна молекула и патологичен метаболитен м...

Прочетете още
проф. Георги Кирилов създаде публикация
2016
Влияние на автоимунните тиреоидни дисфункции и хипотиреоидизма върху фертилитета и бременността
Влияние на автоимунните тиреоидни дисфункции и хипотиреоид...

Резюме. Тиреоидните дисфункции  (ТАИ) могат да причинят менструални нару...

Прочетете още
проф. Георги Кирилов създаде публикация
2016
Ендокринни дисруптори: етиопатогенетична роля в разстройствата и заболяванията на ендокринната система
Ендокринни дисруптори: етиопатогенетична роля в разстройства...

Резюме. Ендокринните дисруптори са широко разпространени синтетични хи...

Прочетете още
проф. Георги Кирилов създаде публикация
2015
Дефицитът на витамин Д:  актуален патогенетичен фактор при ендокринни заболявания Проф. д-р Георги Кирилов
Дефицитът на витамин Д: актуален патогенетичен фактор при ...

Физиологичната роля на витамин Д (вит.Д) е тясно свързана с регулацията ...

Прочетете още