За мен

Проф. д-р Георги Кирилов е Началник на лаборатория за хормонална диагностика на ендокринните заболявания, УСБАЛЕ «акад.Ив.Пенчев, София
     Лична информация:

     Роден на 12 февруари 1951 г, София;  месторабота: УСБАЛЕ «акад.Ив.Пенчев, 4-ти ет.,

     каб.  406,  ул. „ Здраве” 2, София 1431; телефони:  02 895-6120  и  +359 887 436-178; е-mail: 

     drgkirilov@abv.bg

      Образование и специализации:

1968 – 1974 г:  ВМИ - София,  медицина

1979 г:  дисертация  по ендокринология  „Ренин-ангиотензин-алдостеронова система  (РААС) при безвкусен диабет”

1981 г:  специалност  по  Вътрешни болести;  1990 г:  втора специалност  по медицинска радиология (нуклеарна медицина); 2004 г:  „Здравен мениджмънт”

1982 – 1983 г:  специализация в университета Хайделберг, ГФР:  eкспериментални модели на артериална  хипертония и фармакологична  регулация на РААС;  1984 г: специализации  в  Швеция и  Германия -  радиоимунологични методи

Научни интереси:  РААС; биохимични маркери за ендотелна дисфункция; ендотелин и хомоцистеин при ендокринни заболявания; неврохипофиза – окситоцин и вазопресин; хормонална диагностика на ендокринната система;  аналитични методи за изследване на хормони и биологични субстанции

Професионални умения: диагностика на ендокринните заболявания;  експериментално-медицински;   клинични –  ендокринология,  вътрешни болести,   нуклеарна медицина

Публикации:  >310; цитирания:  >690; h index: 15;  автор на книга „Хормонална и функционална  диагностика на ендокринните заболявания” (2012 г); съавтор в 6 учебници и монографии

Награди: „Златна панацея” на МУ, София (2011 г)   -  за  особени приноси при реализацията на преподаването, научно-изследователската и експертна дейност в медико-клинична област

проф. Георги Кирилов създаде публикация
15 май
проф. Георги Кирилов създаде публикация
20 мар

Публикации

Дефицит на витамин Д:  актуални  насоки за  изследване и суплементиране
Дефицит на витамин Д: актуални насоки за изследва...
Публикация
Внимание:  лечението с  левотироксин може да увеличи риска от смърт при възрастни
Внимание: лечението с левотироксин може да увеличи...
Публикация
проф. Георги Кирилов създаде публикация
2017
проф. Георги Кирилов създаде публикация
2017
проф. Георги Кирилов създаде публикация
2017
проф. Георги Кирилов създаде публикация
2017
проф. Георги Кирилов създаде публикация
2017
проф. Георги Кирилов създаде публикация
2017
проф. Георги Кирилов създаде публикация
2017
проф. Георги Кирилов създаде публикация
2016
проф. Георги Кирилов създаде публикация
2016
проф. Георги Кирилов създаде публикация
2016
проф. Георги Кирилов създаде публикация
2016
проф. Георги Кирилов създаде публикация
2016
проф. Георги Кирилов създаде публикация
2015